หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ศึกษาดูงาน EnCo ENERGY COMPLEX
ศึกษาดูงาน EnCo ENERGY COMPLEX

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 11:15:55

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชม อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)


ผศ.ดร.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ณัฐิดา จันหอม หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงาน และเป็นอาคารต้นแบบที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยนักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบอาคารและด้านการบริหารการจัดการอาคารในสำนักงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ : ภาพข่าว
Download