หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนฯ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
คณบดีคณะเทคโนฯ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:21:52

คณบดีคณะเทคโนฯ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย


เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิบูล
ไวจิตรกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Resilient Smart Technology, Environment, and Design 2018 (ReSTED 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ Univesiti Putra Malaysia (UPM) และ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Download