หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หารือร่วม การดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้และโปรแกรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย
หารือร่วม การดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้และโปรแกรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-10 11:13:30

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หารือร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี  ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้และโปรแกรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Download