หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-12 22:18:21

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จัดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายปุณวิพัชร์ แย้มทรัพย์ รหัสนักศึกษา 64122503004

Download