หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > ทันตแพทย์ วัฒนา บุญอ่อน กรรมการทันตแพทยสภา ได้มอบทุนการศึกษา แก่นายภัทราวุธ พิกุลทอง และนายพัชรพงษ์ ผาดงยาง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทันตแพทย์ วัฒนา บุญอ่อน กรรมการทันตแพทยสภา ได้มอบทุนการศึกษา แก่นายภัทราวุธ พิกุลทอง และนายพัชรพงษ์ ผาดงยาง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-04-19 10:01:55

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทันตแพทย์ วัฒนา บุญอ่อน กรรมการทันตแพทยสภา ได้มอบทุนการศึกษา แก่นายภัทราวุธ พิกุลทอง และนายพัชรพงษ์ ผาดงยาง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ร่วมกันจัดทำ โมไบล์แอปพลิเคชันข่าวสารทางทันตกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลด้านทันตกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี พร้อมด้วยอาจารย์ สุนิสา เสนปาน  อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิศวกรรหุ่นยนต์  เข้าร่วมในครั้งนี้
Download