หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:48:43

วันที่ 27 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download