หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-08 14:58:36

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้กิจกรรม Open House 2023 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายธรรมจันทร์

Download