หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมและสาธิตชุดปฏิบัติการจำลองระบบพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมและสาธิตชุดปฏิบัติการจำลองระบบพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-08 15:07:53

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมและสาธิตชุดปฏิบัติการจำลองระบบพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เครื่องบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ และเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้   ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถทำวิจัยได้ในลำดับต่อไป ณ ห้อง 4237 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download