หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงนาม MOU เพื่อนำนักศึกษาเข้าเรียนร่วมกับสถานประกอบการกับบริษัทออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงนาม MOU เพื่อนำนักศึกษาเข้าเรียนร่วมกับสถานประกอบการกับบริษัทออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:00:41

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทางมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขา อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี อาจารย์ประจำสาขา และ คุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมได้รับเกียรติจากบริษัทออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง พร้อมทั้งร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกับทาง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และฝ่ายวิศวรกรรม (Engineering) ในเรื่องการรับศึกษาฝึกงานก่อนจบปีการศึกษา เพื่อได้รับประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา รวมไปถึงการร่วมลงนาม MOU เพื่อนำนักศึกษาเข้าเรียนร่วมกับสถานประกอบการกับบริษัทออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ณ ชั้น 19 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส

Download