หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวันที่ 2
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวันที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:10:25

9 ก.พ. 2566 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2023 เกมการแข่งขัน Therapist Robot หุ่นยนต์กายภาพบำบัด ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวันที่ 2

Download