หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานวัสดุท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานวัสดุท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-01 09:38:37

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานวัสดุท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัสดุท้องถิ่น และสามารถนำออกไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

Download