หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและนักศึกษาสาขาการจัดการวิศวกรรม เข้าศึกษาดูงานระบบการติดตั้ง Solar Rooftop
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและนักศึกษาสาขาการจัดการวิศวกรรม เข้าศึกษาดูงานระบบการติดตั้ง Solar Rooftop

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:31:56

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และนักศึกษาปีที่ 1 สาขาการจัดการวิศวกรรม เข้าศึกษาดูงานระบบการติดตั้ง Solar Rooftop ด้วยการใช้ Solar Edge Technology และการควบคุมดูแลด้วยระบบ Solar Edge Management System  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download