หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การแข่งขันหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ในรายวิชา RBE1004 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital Circuits and Microprocessors) ของสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ในรายวิชา RBE1004 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital Circuits and Microprocessors) ของสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 13:58:06

14 มี.ค. 2566 การแข่งขันหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ในรายวิชา RBE1004 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ (Digital Circuits and Microprocessors) ซึ่งเป็นการฝึกประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ของสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สอนโดย ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์


Download