หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านสามัคคี
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านสามัคคี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:02:52

วันที่ 11 มีนาคม 2566 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านสามัคคี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Download