หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชา วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชา วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-02 13:33:38

ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชา วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Download